Open en veilig werkklimaat

De angst om openlijk je mening te geven is in veel teams groot. Maar laat dit nu juist een van de belangrijkste factoren zijn die teams succesvol maken. Psychologische veiligheid; voelt men zich veilig genoeg in het team om risico’s te nemen. En kun je dan de vragen, bezwaren en fouten open met elkaar bespreken? […]