Over mij

Fabiënne Smedinga

Ik ben Fabiënne Smedinga

In een van mijn zorgteams, die ik leidde, gingen de medewerkers steeds moeizamer met elkaar samenwerken en maakte ik mij grote zorgen. Want de incidenten op de groep namen toe, cliënten stonden stil in hun ontwikkeling of gingen zelfs achteruit. De samenwerking in het team verslechterde steeds verder en daarmee ook de kwaliteit van zorg. En het ergste was dat de paar goede medewerkers die ik in dat team nog had, vertrokken naar ander werk en anderen zich ziek melden.

Ik zag de negatieve communicatie binnen de teams en probeerde dat op verschillende manieren bespreekbaar te maken. Ik hoorde het geklaag over collega’s zonder dat men het met de ander besprak. Ik zag dat fouten niet constructief besproken werden. Men stelde elkaar geen kritische vragen en iedereen deed zijn eigen ding.
In de teamvergadering stonden steeds dezelfde punten en waren steeds dezelfde mensen aan het woord. Medewerkers mopperden over de dingen die allemaal niet goed waren of vonden dat de lastige cliënten niet op deze groep pasten.  De samenwerking in het team mistte volledig. Het team was aan het overleven en bijna niemand had meer plezier in het werk.

Ik zou het zelf oplossen...

Met mijn 13 jaar ervaring als leidinggevende in de zorg was ik ervan overtuigd dat ik het zelf moest kunnen oplossen. Alles wat ik probeerde, werkte niet of niet voldoende: positief zijn, luisteren, streng zijn en samen zoeken naar oplossingen. Ik wist niet meer wat ik nog moest doen om hier verandering in te brengen. Maar zo door gaan, was geen optie meer.

Een trainersopleiding rondom het thema energie was voor mij dé ommekeer. Daar kreeg ik helder welke stappen ik kon zetten om de samenwerking in mijn teams te verbeteren. En het werkte.

Een trainersopleiding rondom het thema energie was voor mij dé ommekeer. Daar kreeg ik helder welke stappen ik kon zetten om de samenwerking in mijn teams te verbeteren. En het werkte.

Waar stroomt de energie?

Doordat we wisten op welke fronten de energie stroomde in het team maar ook waar het lekte, konden we direct aan de slag.  Er ontstond nieuwe positieve energie doordat we grip kregen op de situatie. We maakten de doelen voor het team concreet en behapbaar. Hierdoor gingen medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen.

De rust keerde terug in het team. Doordat wij wisten waar wij naartoe werkten, konden we ook makkelijker omgaan met de druk van buitenaf. We vonden manieren om te bezuinigen die geen invloed hadden op de kwaliteit van zorg. Hierdoor haalden we ook de doelen die vanuit de organisatie gesteld werden.

De nieuwe medewerkers haakten aan bij de positieve manier van samenwerken en hierdoor kregen we een stabiel team. Als bonus merkten de cliënten en hun verwanten het verschil en nam de onrust op de groep af. Een win win situatie dus.

De rust keerde terug in het team. Doordat wij wisten waar wij naartoe werkten, konden we ook makkelijker omgaan met de druk van buitenaf. We vonden manieren om te bezuinigen die geen invloed hadden op de kwaliteit van zorg. Hierdoor haalden we ook de doelen die vanuit de organisatie gesteld werden.

De nieuwe medewerkers haakten aan bij de positieve manier van samenwerken en hierdoor kregen we een stabiel team. Als bonus merkten de cliënten en hun verwanten het verschil en nam de onrust op de groep af. Een win win situatie dus.

Mijn visie op teamcoaching is simpel

Als je als team betere zorg wilt leveren, is het noodzakelijk om te investeren in een betere samenwerking en niet eerst op methodisch werken. Je zult elkaar moeten leren snappen en kritische vragen durven stellen, voordat een methode kans van slagen heeft.
Helaas zie ik nog veel organisaties eerst de focus leggen op methodieken in plaats van de teamsamenwerking.

Juist in drukke, hectische tijden ben ik van mening dat je tijd vrij moet maken om snel inzichtelijk te krijgen waardoor de samenwerking verslechterd.
Om  echt door te kunnen vragen, patronen bloot leggen en het team activeren te zoeken naar wat wel werkt, werkt het versnellend om een externe teamcoach erbij te halen. Als externe coach kan ik met voldoende afstand en neutraliteit de juiste vragen stellen. Dat geeft jouw als leidinggevende de gelegenheid om echt deel uit te maken van het team en het proces.

Als het plan er ligt en de eerste successen behaald zijn, dan kun je het vanaf daar weer zelf oppakken. Als teamcoach ben ik een tijdelijk middel dat jullie op de juiste pad naar betere samenwerking zet.

Wat je over mij moet weten:

Ik werk altijd volgens een doel.

D

aadkracht

Daadkracht vertaalt zich in het samen een plan tot actie maken. Ik zoek als een soort detective naar successen en wat er wel gewerkt heeft in plaats van helemaal uit te diepen waar het in het verleden mis is gegaan. Zo stel ik minstens 5 keer de vraag “en wat nog meer?”

O

ptimistisch

Optimistisch vertaalt zich in overal en altijd mogelijkheden te zien in de ander. Ik maak mijn online coaching altijd visueel door pakketjes te maken voor ieder teamlid met de werkvormen maar ook wat grappigs. Zo doe ik er bijvoorbeeld een ballon in, die iedereen bij de start mag opblazen vergelijkbaar met het energieniveau waarmee ze de sessie starten. Zo zie ik gelijk wie er vol enthousiasme zit en wie er met minder energie zit.

E

nergiek

Energiek vertaalt zich in mijn positiviteit en ook overgaan tot acties en niet alleen maar praten. Ik vraag als een soort pitbull door om de oplossing van het team zo concreet mogelijk te maken en de kans van slagen te vergroten. Dat kan wel eens vervelend zijn, maar het is bedoeld om echt scherp te stellen waar jullie naartoe willen werken en hoe je denkt daar te komen.
Ik hou niet van stilzitten en ik zoek altijd naar nieuwe dingen om te leren. Zo heb ik een keer een hele avond gezocht naar werkvormen voor een team dat bezig wilde met kwaliteiten maar de standaard werkvormen al gedaan had. Mijn werkkamer lag helemaal vol met boeken, kaarten en de printer draaide voluit met leuke werkvormen.

L

eergierig

Leergierig vertaalt zich in het feit dat ik er van overtuigd ben dat ieder mens nieuwe dingen kan leren, mits hij/zij dit graag wil. Dit geldt uiteraard ook voor mijzelf.

Als jij mij zou kennen, dan wist je dat:

Gratis Masterclass

Hoe bestrijd ik stress en activeer ik mijn team?

10 juli 2024 9.00 tot 10.00 uur
00
Dagen
00
Uren
00
Min.
00
Sec.